W reakcji na moje pismo z 22 kwietnia 2009 roku odnowiono oznakowanie poziome pasów rowerowych na ul. Międzyparkowej i ul. Bonifraterskiej.