Natomiast w kwestii parkowania na pasie rowerowym pod hotelem na ul. Bonifraterskiej vis a vis stadionu Polonii w rozwiązaniu problemu być może pomoże rozszerzenie na ten obszar Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego od dnia 1 lipca 2009.