W reakcji na moje pismo z 22 kwietnia 2009 roku odnowiono oznakowanie poziome pasów rowerowych na ul. Międzyparkowej i ul. Bonifraterskiej.

Natomiast w kwestii parkowania na pasie rowerowym pod hotelem na ul. Bonifraterskiej vis a vis stadionu Polonii w rozwiązaniu problemu być może pomoże rozszerzenie na ten obszar Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego od dnia 1 lipca 2009.