BD-BD-DD-MZA-5541-39-8-09

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Do: Zielone Mazowsze.

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie znak ZM-09-0486-01-AB w sprawie nasadzeń drzew na przystankach komunikacji miejskiej [zobacz >>>] w załączeniu przesyłam kopie wystąpienia Biura Drogownictwa i Komunikacji skierowanego do Zarządu Oczyszczania Miasta dotyczące zaprzestania wykonywania nowych nasadzeń, jak również przeprowadzenia weryfikacji nasadzeń już istniejących w obrębie przystanków komunikacji publicznej pod kątem ich funkcjonalności.

BD-BD-DD-MZA-5541-39-7-09

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Do: Pan Tadeusz Jaszczołt, Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców jak również z pismem stowarzyszenia ,,Zielone Mazowsze'' w sprawie nasadzeń drzew i pustych mis na przystankach komunikacji miejskiej uprzejmie informuję, że na peronach przystankowych, w odległości 1,5 metra od krawężnika, nie mogą znajdować się żadne elementy urządzeń naziemnych oraz pnie drzew. Wymóg ten zawierają opinie Zarządu Transportu Miejskiego dla nowoprojektowanych przystanków. Zachowanie odległości 1,5 metra daje możliwość swobodnej wymiany pasażerów, jak również zwiększa dostępność komunikacji miejskiej dla matek z wózkami oraz osób niepełnosprawnych szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zaprzestanie wykonywania nowych nasadzeń na przystankach komunikacji miejskiej, jak również o przeprowadzenie weryfikacji nasadzeń już istniejących pod kątem ich wpływu na funkcjonalność przystanków oraz systematyczne przekazywanie do zarządców dróg informacji o misach przeznaczonych do zabrukowania.

Z poważaniem

Do wiadomosci:

- Pan Henryk Jabłoński Dyrektor Biura Infrastruktury

- Pani Grażyna Lendzion Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

- Pan Leszek Ruta p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego