Centrum Wodne SGGW wita Czerwcową Warszawską Masę Krytyczną.