Komisja Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Mokotów zatwierdziła jednogłośnie koncepcję sieci tras rowerowych dla Mokotowa i przesłała do Zarządu Dzielnicy z prośbą o stworzenie szczegółowego harmonogramu prac. W koncepcji zostały uzwględnione niektóre postulaty Zielonego Mazowsza, m.in. ścieżki w Al. Niepodległości i u podnóża skarpy wiślanej. Mamy nadzieję, że dzielnica wyjdzie poza etap koncepcji, bo warunki do rozwoju komunikacji rowerowej sprzyjające...