Bawarska gazeta Süddeutsche Zeitung przeprowadziła test szybkości podróżowania po mieście trzema środkami transportu: samochodem, rowerem i komunikacją miejską. Na trzech wybranych trasach zmierzono czas podróży każdym z nich. Okazało się, że na każdej z tras najszybszym miejskim środkiem transportu jest rower.

Wyniki dla poszczególnych tras (odległości w linii prostej):

Środek transportu Trasa 1 (3,27 km) Trasa 2 (3,90 km) Trasa 3 (7,15 km)
Rower 11 minut 17 minut 27 minut
Samochód 12 minut 19 minut 29 minut
Komunikacja publiczna 17 minut 26 minut 42 minuty