Z okazji drugiej rocznicy oddania do użytku kładek rowerowych pod mostem Łazienkowskim [zobacz >>>] przygotowaliśmy przegląd inwestycji powstałych w ciągu tych dwóch lat, które umożliwiają dojazd z kładek w kierunku placu na Rozdrożu i dalej do południowej części Śródmieścia.

Lista inwestycji

Zestawienie tabelaryczne

Odcinek długość [km] uwagi
Razem 0,0

Dokumentacja zdjęciowa