Cykliści otworzą most Północny!

W sobotę otwarcie nowej przeprawy mostowej. Jedziemy więc, by poszukać drogi rowerowej na moście. Weźcie sprzęt do szukania - lupy, lornetki, świece, latarki, detektory. Będziemy szukać drogi rowerowej w makro i w mikro skali. Spotykamy się o godzinie 18:00 po stronie białołęckiej i rozpoczynamy poszukiwania.

Weźcie też dzwonki, gwizdki, wuwuzele i inny sprzęt do hałasowania. W razie, gdybyśmy drogi rowerowej nie znaleźli, o 19:00 występuje Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz - będzie można wyrazić swoje zadowolenie z niespełnienia obietnic wyborczych budowania 25 km dróg rowerowych rocznie. [zobacz >>>]

A dla tych, którym będzie mało w sobotę, w niedzielę - dogrywka. Spotykamy się by o 11:50, by przejechać mostem przed pierwszymi samochodami. To już tradycja - w ten sposób otwieraliśmy m.in. rondo Zesłańców Syberyjskich [zobacz >>>], tunele Wisłostrady, Marszałkowską [zobacz >>>] oraz tymczasowe estakady Toruńskiej. Poza tym: jeśli nie znajdziemy drogi rowerowej, trzeba przyzwyczajać kierowców do widoku rowerów na jezdni nowej trasy.

Prosamochodowe władze Warszawy

Komentuje Wojciech Szymalski, prezes Zielonego Mazowsza:

Otwarcie mostu Północnego (Skłodowskiej-Curie) jest olbrzymim sukcesem prosamochodowej polityki władz Warszawy, która nie po raz pierwszy pokazuje pieszym, rowerzystom i komunikacji publicznej gdzie jest jej miejsce w szeregu. Już od niedzieli pojadą mostem samochody. Rowerzyści będą mogli po moście przejechać legalnie i bezpiecznie, a piesi przejść w bliżej nieokreślonej przyszłości - nawet nie wiadomo, kiedy. Komunikacja publiczna póki co będzie kursowała po moście tylko na gumach, ponieważ władze miasta zamiast skupić się na budowie tramwaju na Tarchomin próbują pod jego płaszczykiem puścić sześciopasową autostradę przez teren chroniony i środek osiedla, co spotyka się ze uzasadnionymi obawami i protestami. [zobacz >>>]

Gdzie jest strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy? Gdzie będzie owa strategia, gdy za kilka lat kolejne władze Warszawy będą wysłuchiwały skarg mieszkańców na korek już nie tylko na moście Grota, ale także na moście Północnym?

Miasto powinno wzmacniać rolę transportu publicznego i rowerowego

Komentuje Darek Kraszewski z kampanii Klimat bez sadzy:

Polityka miasta jest absurdalna, gdyż na terenie miasta dochodzi do bardzo częstych przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza szkodliwymi dla zdrowia pyłami zawieszonymi, których jednym z głównych źródeł są pojazdy samochodowe. Miasto objęte jest Programem Ochrony Powietrza i cała polityka miejska powinna być nakierowana na podejmowanie takich działań, które przyczynią się do ograniczeń zanieczyszczeń powietrza choćby poprzez wzmacnianie roli transportu publicznego i rowerowego.

Jak sytuacja na moście Północnym ma się do działania na rzecz promowania nietrujących źródeł komunikacji w mieście?

Zobacz także

Wydarzenie na facebooku:

www.facebook.com/events/306533782746616/