2012.08.20: Pismo do Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

W nawiązaniu do doniesień prasowych o planowanym otwarciu mostu Śląsko-Dąbrowskiego dla ruchu samochodów osobowych, prosimy o ponowne przeanalizowanie tej kwestii. Naszym zdaniem obecne ograniczenia powinny zostać utrzymane przynajmniej do czasu zakończenia budowy metra, a w zmodyfikowanej formie – na stałe.

Pasażerowie solidarnie w korku?

Obecnie most Śląsko-Dąbrowski, dzięki zgodnemu z europejskim trendami przeznaczeniu wyłącznie dla komunikacji publicznej, pieszych i rowerzystów, zapewnia mieszkańcom Pragi Północ możliwość szybkiego i niezawodnego dojazdu do centrum mimo trwającej budowy metra. Czy w imię fałszywie pojmowanej solidarności z kierowcami mamy wszyscy – także ci, którzy zachowali się społecznie i zrezygnowali z samochodu – stać w jednym korku? Owszem, otwarcie mostu zapewni możliwość przepchania do centrum kilkuset dodatkowych samochodów w ciągu godziny, pogorszy jednocześnie jednak warunki dojazdu dla dziesięciokrotnie większej liczby osób korzystających w tym samym czasie z komunikacji publicznej na moście. Pogorszy także bezpieczeństwo korzystających z przystanku Stare Miasto, gdzie wsiadanie do i wysiadanie z tramwaju odbywa się z jezdni.

Co z dwa razy większym ruch rowerowym?

Według prowadzonego przez nas monitoringu ruchu rowerowego, jednym z efektów zamknięcia mostu dla ruchu samochodów osobowych było niemal dwukrotne zwiększenie na nim natężenia ruchu rowerowego, do ok. 2000 rowerzystów dziennie. Oddanie mostu samochodom spowoduje, że część z tych osób ponownie przesiądzie się do innych środków transportu, zwiększając zatłoczenie nie tylko na moście, ale także na innych ulicach Pragi i Śródmieścia. Ograniczy także efektywność systemu Veturilo, który od przyszłego roku ma objąć Pragę.

Substytut opóźnionego mostu pieszego

Dzięki ograniczeniu emisji hałasu i spalin na moście, popołudniami i w weekendy wypełnia się on spacerującymi, zarówno mieszkańcami miasta jak i turystami. Śląsko-Dąbrowski w obecnej formie zwiększa atrakcyjność centrum miasta, stanowiąc substytut mostu pieszo-rowerowego na przedłużeniu Ratuszowej, który miał powstać na Euro 2012, ale ustąpił Trasie Mostu Północnego.

Czy potrzebujemy więcej samochodów w centrum?

Brak racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzania ruchu samochodowego z powrotem na most Śląsko-Dąbrowski: kierowcy przyzwyczaili się już do ograniczeń związanych z budową II linii metra, a kilka miesięcy temu dostali nowy most przez Wisłę – Marii Skłodowskiej-Curie, 2x3 pasy ruchu, znacznie więcej niż „zabrano” im w centrum. Pytanie też, co stanie się z tym ruchem, gdy już wjedzie do centrum – czy naprawdę w centrum jest tak luźno, że potrzeba tu więcej samochodów? Czy nie lepiej, aby pozostały one na parkingach przesiadkowych w al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej?

Dlatego wnosimy o utrzymanie obecnych ograniczeń. Gdy po oddaniu do użytku II linii metra zmniejszy się obciążenie mostu ruchem autobusowym, powinno zostać wdrożone trwałe ograniczenie ruchu samochodowego w al. Solidarności według jednego z trzech omówionych w załączniku wariantów lub ich kombinacji. Utrzymane po zakończeniu budowy centralnego odcinka II linii metra powinno zostać także przeznaczenie północnej jezdni al. Solidarności na odcinku Targowa – Szwedzka na parking przesiadkowy.

Proponowane warianty stałego ograniczenie ruchu samochodów osobowych w ciągu trasy W-Z.

A. Zamknięcie wiaduktu Pancera w obu kierunkach dla samochodów osobowych

Niewpuszczanie samochodów na wiadukt jest warunkiem koniecznym powstania cywilizowanych peronów w zespole przystankowym Stare Miasto – przewidziane w projekcie modernizacji linii tramwajowej perony przy utrzymaniu ruchu samochodów byłyby zbyt wąskie, by bezpiecznie obsłużyć występującą na przystanku wymianę pasażerów. Pozwoli także na wyznaczenie dróg dla rowerów na wiadukcie. Tunel pozostałby jako powiązanie Śródmieścia z Wisłostradą, most – powiązanie Pragi z Wisłostradą. Nie uderzy to istotnie w ruch samochodowy – widać obecnie, że przepustowość tunelu oraz placu Bankowego i tak wyczerpują jadący z/na Wisłostradę.

B. Zamknięcie mostu dla samochodów osobowych w stronę do centrum

Zamknięcie powinno się zaczynać w al. Solidarności od Jagiellońskiej, a na Jagiellońskiej w stronę południową - od Cyryla i Metodego. Pozwoli na:

- wyznaczenie drogi dla rowerów po północnej stronie mostu kosztem pasa ruchu (ruch autobusów odbywałby się po torowisku);

- poszerzenie i poprawę komfortu korzystania (dalej od jezdni) z chodnika z widokiem na Starówkę – jako substytutu mostu pieszo-rowerowego na przedłużeniu Ratuszowej;

- powiększenie Parku Praskiego, być może zlokalizowanie kawiarni (np. w miejscu stacji benzynowej) zamiast wchodzenia z zabudową w Park;

- likwidację sygnalizacji na skrzyżowaniu z Sierakowskiego.

C. Zamknięcie dla samochodów ul. Grodzkiej i tunelu w stronę do centrum

Zamknięcie ul. Grodzkiej i tunelu w kierunku do centrum (do ul. Kapucyńskiej) pozwala na:

- wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego w tunelu (po północnej stronie torowiska, do wygrodzenia barierą;

- poszerzenie i zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół Zamku Królewskiego (w tym np. wygodne dojście do Zamku i na Stare Miasto od parkingu dla autokarów).

Rysunek

Proponowane warianty/etapy ograniczania ruchu samochodowego na trasie W-Z. Po zrealizowaniu A+B+C dla samochodów pozostałby przejazd z placu Bankowego do Wisłostrady i z Wisłostrady przez most w stronę Radzymińskiej – jako możliwość łatwego wyjechania z centrum. Zmiany nie utrudniają zasadniczo opuszczenia z centrum, ograniczają natomiast możliwość wjechania do niego.