Zbliżenie pojemnika - MPO w całym mieście oznacza pojemniki na surowce wtórne czerwonymi nalepkami z napisem Odpady Surowcowe. Pojemniki na śmieci zmieszane są identyczne, tylko nie posiadają czerwonej nalepki.