Wjazd do miejscowości Kołczewo - kanalizacja kierunków ruchu uniemożliwiająca wyprzedzanie. Szerokość pasów 3,0 m.