Przedstawiamy mapę potencjalnych konfliktów sieci dróg krajowych i autostrad z obszarami Natura 2000 w Polsce. Na mapie pokazano wszystkie obszary Natura 2000 w Polsce zgłoszone do Komisji Europejskiej, zarówno przez Ministerstwo Środowiska, jak i przez ekologiczne organizacje pozarządowe (tzw. shadow list). Pokazano także planowaną do roku 2013 sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Po nałożeniu tych dwóch sieci otrzymujemy szereg punktów, w których budowa dróg może wywołać konflikty społeczne i ekologiczne. Mapa przeznaczona jest dla organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli władz i może być użytecznym narzędziem w trakcie konsultacji społecznych budowy dróg w Polsce.

Pobierz: PDF, 5120 kB