Mimo istniejących gotowych narzędzi prawnych (możliwość wprowadzenia znakami pionowymi kontraruchu rowerowego na jednokierunkowych drogach z ograniczeniem dopuszczalnej prędkości do 30 km/h), zarządca drogi nie umożliwił dwukierunkowego ruchu rowerowego. Pogarsza to warunki ruchu rowerowego na osiedlu, w tym utrudnia młodzieży z Nowego Bemowa dojazd rowerem do szkoły podstawowej na Boernerowie.