Wprowadzanie jednokierunkowości i kontraruchu na raty to marnowanie publicznych funduszy. Dobrze widać to na przykładzie przejścia dla pieszych. Po wprowadzeniu jednokierunkowości znaki pionowe przejścia dla pieszych zostały przestawione i obrócone. Wprowadzając kontraruch rowerowy trzeba będzie te znaki przywrócić do pierwotnego stanu. Nie za darmo.