Jeszcze jedna główna ulica tętniąca życiem. Tym razem Greifswald na Pomorzu Przednim. Źródła sukcesu te same. Ograniczenie ruchu samochodowego i targowisko na rynku. Warto zauważyć, że miasto objęte jest systemem roweru publicznego Wyspy Uznam, choć leży ponad 40 kilometrów od mostu prowadzącego na nią. Udział ruchu rowerowego w tym uniwersyteckim mieście wynosi 51%.