Sprzymierzeńcy Niezmotoryzowanych 2011

W środę 22 lutego Zielone Mazowsze rozdało nagrody dla Sprzymierzeńców Niezmotoryzowanych w 2011 roku. Były to pierwsze tego typu nagrody przyznane przez stowarzyszenie. Nagrody otrzymały osoby z różnych organów i instytucji miejskich, które w 2011 roku szczególnie przysłużyły się poprawie warunków ruchu pieszych i rowerzystów po Warszawie:

- Daniel Łaga, radny dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, za przyczynienie się do utworzenia przejścia dla pieszych przez ul. Emilii Plater przy Dworcu Centralnym [zobacz >>>];

- Dariusz Dolczewski, radny Rady Warszawy, za liczne interpelacje w sprawach pieszych i rowerzystów (radny nie był obecny podczas rozdania nagród, gdyż w pracy zatrzymały go sprawy służbowe);

- Renata Kaznowska, dyrektor Zarządu Terenów Publicznych, za połączenie dróg rowerowych na moście Gdańskim i nad Wisłą [zobacz >>>] (w imieniu pani dyrektor nagrodę odebrała Anna Stasiewicz, jej zastępczyni);

- Bogdan Dybek, inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Dróg Zarządu Dróg Miejskich, za tropienie i tępienie niedoróbek w nowych inwestycjach rowerowych;

- Maria Przytulska, naczelnik Wydziału Analiz Programowych Urzędu m.st. Warszawy, za merytoryczne wsparcie dla Sekcji ds. Transportu Rowerowego (w jej imieniu nagrodę odebrał Marek Utkin z Sekcji ds. Transportu Rowerowego).

Rozdanie nagród zaszczycili także przedstawiciele innych miejskich instytucji, m.in. Zarządu Transportu Miejskiego i Urzędu Dzielnicy Ursynów, a także warszawscy społecznicy, wśród nich m.in. znany jako Szalony Wózkowicz Marek Sołtys.

Nagrodami były:

- zwis męski prosty (potocznie zwany krawatem) z zebrą, symbolizującą przejście dla pieszych, a pośrednio - VVarszawską Inicjatywę Pieszą [zobacz >>>];

- apaszka damska z taką samą zebrą.

Nagrodzonym życzymy ich dumnego noszenia.

Po rozdaniu nagród odbyła się krótka dyskusja nt. Jak poprawić sytuację niezmotoryzowanych w Warszawie?,a po niej skromny toast i poczęstunek. Jak najmniej barier dla niezmotoryzowanych w 2012 roku!

Zdjęcia

Rozdanie nagród obecnością odbyło się 22 lutego 2012 r. o 17 w Antrakt Cafe.

Nagrody odbierają Daniel Łaga i - w imieniu Renaty Kaznowskiej - Anna Stasiewicz.

Wojciech Szymalski (pośrodku) przedstawia krótką prezentację na temat barier w transporcie, uzasadniając dlaczego warto wspierać ruch niezmotoryzowany. Nagrodzeni: po lewej Anna Stasiewicz i Daniel Łaga, po prawej Marek Utkin i Bogdan Dybek.

Jako pierwsza w dyskusji głos zabrała Anna Stasiewicz z Zarządu Terenów Publicznych.

Marek Utkin opowiada o pracy Sekcji Transportu Rowerowego.