ROW-07-0013-06

Warszawa 26.05.2007 r.

Do: Pan Janusz Galas
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

Szanowny Panie!

1. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zwraca się z prośbą o skontrolowanie od strony technicznej i formalno-prawnej prawidłowości organizacji ruchu na chodniku i ścieżce rowerowej przy ul. Nocznickiego na wys. ul. Gajcego. W ubiegłym roku wykonano tam utwardzony łącznik między ciągiem pieszym a drogą rowerową, obok przejścia dla pieszych. Stowarzyszenie zwróciło się pół roku temu o wyjaśnienia [zobacz >>>] do zarządcy drogi (Dzielnicy Bielany), który zignorował pismo nie zajmując żadnego stanowiska w sprawie.

Z obserwacji można wnioskować, że widoczny na zdjęciu łącznik ma albo umożliwiać pieszym wchodzenie na drogę rowerową, albo rowerzystom wjazd na przejście dla pieszych. Oba te zachowania są niezgodne z prawem, a utwardzony łącznik stanowi oczywistą zachętę do łamania przepisów. Prosimy o informację, czy rozwiązanie to opiniował i zaakceptował Inżynier Ruchu, a jeśli tak – o przekazanie odpowiedniej opinii komunikacyjnej. Jeśli nasze podejrzenia potwierdzą się, prosimy o podjęcie działań w celu usunięcia niezgodności, ustalenia przyczyn i osób odpowiedzialnych oraz poinformowanie nas o efektach.

2. Ponadto zgłaszamy zaobserwowany przy ul. Nocznickiego w miejscu przecięcia z tunelem metra brak ciągów pieszych i zwężenie pasa drogi co zmusza pieszych do wchodzenia na jezdnię i skutkuje poważnym zagrożeniem. Prosimy o sprawdzenie prawidłowości organizacji ruchu i jej zgodności z projektem również w tym miejscu oraz podjęcie w razie potrzeby odpowiednich działań.

BD-IR-IZ/5511-111/3/08

Warszawa, 2008-08-13

Do: Pan Ryszard Modzelewski
Członek Zarządu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

W związku z pismem UD-III-WIR-JZO-55480-1-1-08/1403 z dnia 6.08.2008 r. uprzejmie informuję, że oczekuję na zapowiedziany projekt organizacji ruchu porządkujący ruch pieszy i rowerowy wzdłuż ulicy Nocznickiego.

Chciałbym jednak zauważyć, że nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie, według jakiego projektu i przez kogo zatwierdzonego wybudowany został chodnik wyprowadzający ruch pieszy bezpośrednio na drogę dla rowerów, bez koniecznego w takim przypadku oznakowania.

Janusz Galas
Inżynier Ruchu m.st Warszawy

Do wiadomości:

Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46 lok. 6
(ROW-07-0013-06-MJ)

Skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/ir2bny_nocznickiego200808.pdf

Dalszy ciąg sprawy

[zobacz >>>]