Pismo ROW-11-0004-01

Do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Dotyczy: przebudowy skrzyżowania Nowoursynowska/Dolina Służewiecka.

Szanowna Pani Prezydent--

Niniejszym wnosimy o bezzwłoczną interwencję w sprawie marnotrawienia środków miejskich przy przebudowie skrzyżowania ulicy Nowoursynowskiej z ul. Dolina Służewiecka. Przebudowa w obecnej formie stanowi również naruszenie Zarządzenia nr 5523/2010 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy, jak też jego wcześniejszych wersji.

Przebudowa ulicy Nowoursynowskiej obejmuje budowę wydzielonej drogi rowerowej na całej jej długości. Ciągi pieszo-rowerowe biegną również po obu stronach Doliny Służewieckiej. Ich podstawową słabością w dotychczasowej formie był brak wydzielonych przejazdów dla rowerzystów oraz wyposażenie przejść dla pieszych w przyciski. W związku z tym Zielone Mazowsze, podobnie jak ZDM, już w 2005 r. postulowało powiązanie drogi dla rowerów z wspomnianymi ciągami pieszo-rowerowymi [zobacz >>>].

Urząd Dzielnicy Ursynów w 2008 r. sprzeciwiał się przeprowadzeniu ścieżki na drugą stronę skrzyżowania ze względu na koszty przebudowy sygnalizacji [zobacz >>>], jednak jak widać w terenie sygnalizacja jest przebudowywana, a 3/4 przejazdów nie są wytyczane.

Tym samym udało się osiągnąć najgorszy możliwy efekt: podnieść koszty przebudowy bez uzyskania poprawy jakości.

Jako że pozostała część robót przy trwającej przebudowie ulicy Nowoursynowskiej wygląda w chwili obecnej na wykonaną wzorowo, wnosimy jak na wstępie o pilną interwencję.

W innym przypadku jedno skrzyżowanie będzie psuło efekt całej inwestycji i powodowało, że Warszawa będzie sprawiała wrażenie miasta nieskutecznie gospodarującego własnymi środkami (przebudowywanie w sposób, który jedynie wymusza kolejne przebudowy) i podważało wszelką argumentację "braku środków" przytaczaną w przypadku podwyżek usług miejskich [zobacz >>>].

Do wiadomości: Urząd Dzielnicy Ursynów

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]