Ludzie listy piszą

Nowowiejska może wypięknieje, ale nie zmądrzeje

Do: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Tramwaje Warszawskie, Zielone Mazowsze.

Ze zdumieniem zapoznałem się z materiałami prasowymi na temat remontu ul. Nowowiejskiej, opublikowanymi m.in. na stronie Urzędu Miasta w artykule Nowowiejska wypięknieje:

www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowowiejska-wypieknieje

Zaprezentowany w nich projekt nie uwzględnia kluczowych uwag i wniosków przedstawionych przez Komisję Dialogu Społecznego przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym w stanowisku nr 28 z dnia 17.03.2010 r. w sprawie remontu torowiska tramwajowego w ul. Nowowiejskiej między pl. Zbawiciela i pl. Politechniki:

ngo2.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/dokumenty/kds_transport_17_03_10.pdf

a także w pismach Zielonego Mazowsza dotyczących organizacji ruchu rowerowego: [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Efekt wygląda kolorowo na obrazkach, natomiast w zakresie organizacji ruchu stanowi kompromitację osób odpowiedzialnych za przygotowanie i zatwierdzenie projektu. Można odnieść wrażenie, że osobom tym obce są obowiązujące w Polsce zasady ruchu drogowego. Przykładowo:

1. Jak rowerzysta korzystający z zaprojektowanej drogi dla rowerów w ul. Nowowiejskiej i jadący dalej na zasadach ogólnych w kierunku placu Zbawiciela ma pokonać skrzyżowanie z ul. Waryńskiego?

2. Jak rowerzysta ma zjechać z zaprojektowanej drogi dla rowerów w ul. Nowowiejskiej na jezdnię ul. Lwowskiej?

3. Jak rowerzysta ma wjechać na zaprojektowaną drogę dla rowerów z ul. Śniadeckich?

Nie wykorzystano także okazji do poprawy bezpieczeństwa i wygody pieszych poprzez korektę geometrii wlotów placu Politechniki, na co również zwracała uwagę Komisja.

Z poważaniem,

Aleksander Buczyński

Anachroniczne rozwiązania antypiesze i antyrowerowe

Do: Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Tramwaje Warszawskie.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z wnioskiem o doprowadzenie projektu ulicy Nowowiejskiej do zgodności z postulatami Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym:

ngo2.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/dokumenty/kds_transport_17_03_10.pdf

oraz wcześniejszymi postulatami środowisk rowerowych, m.in stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Projekt zamieszczony na stronie Urzędu Miasta zawiera rozwiązania wysoce niekorzystne dla rowerzystów oraz pieszych.

Nie zapewnia on m.in.:

- spójności sieci rowerowej poprzez brak wjazdów i zjazdów z drogi rowerowej na rondo Pl. Politechniki (brak komunikacji z ulicą Lwowską czy Śniadeckich) oraz przejazdu rowerowego i drogi rowerowej (oraz jakichkolwiek innych rozwiązań dla rowerzystów) w stronę Pl. Zbawiciela.

- bezpieczeństwa i wygody pieszych poprzez zastosowanie na przystanku przy pl. Zbawiciela wejścia do tramwajów z poziomu ulicy, którą mogą poruszać się samochody,

- niepotrzebne zawężenie szerokości chodnika ul. Nowowiejskiej przy budynku Nowowiejska 4, które prowokuje do nielegalnego parkowania.

Pisanie o pięknie metamorfozy ul. Nowowiejskiej i jednoczesne stosowanie anachronicznych rozwiązania antypieszych i antyrowerowych jest zdumiewające i oburzające w sytuacji, kiedy poddano projekt konsultacjom społecznym. Wnioski z tych konsultacji zostały praktycznie NIE uwzględnione, więc bardzo proszę o odpowiedź, jakie działania państwo planują w celu zmodyfikowania tego projektu tak, aby był zgodny z postulatami zgłoszonymi w trakcie konsultacji przez społeczeństwo.

Proszę o odpowiedź wyłącznie drogą elektroniczną, zgodnie z art. 39 §1 KPA.

Z poważaniem,

Jacek Grunt-Meyer

Znajdź 10 różnic

Plac Politechniki

Plac Politechniki - co proponowało Zielone Mazowsze? [zobacz >>>]

Plac Politechniki - co urodzili miejscy urzędnicy?

Waryńskiego

Skrzyżowanie Nowowiejska / Waryńskiego - co proponowało Zielone Mazowsze? [zobacz >>>]

Skrzyżowanie Nowowiejska / Waryńskiego - co urodzili miejscy urzędnicy?