Ten sam przejazd co wcześniej, ale widoczny z przeciwnej strony ul. Waryńskiego. Kończy się zakazem wjazdu – można z niego tylko skręcić w lewo w Waryńskiego.