Zagadka – który z zaznaczonych na rysunku torów ruchu rowerzysty jest wygodniejszy, ma mniej punktów kolizji i jest bardziej czytelny dla innych uczestników ruchu? I który wybrał organizator ruchu jako obowiązujący?