3) Istniejący odcinek ścieżki rowerowej od strony ul. Gandhi powinien zostać doprowadzony do jezdni, gdzie płynnie przechodziłby w pas dla rowerów za przystankiem autobusowym.