4) Powinien zostać wykonany komplet przejazdów na skrzyżowaniu Ciszewskiego - Kiedacza, połączonych z pasami rowerowymi na Kiedacza.