2.6) zlikwidowanie zatoki autobusowej przy przystanku Nugat 01, co ograniczy konflikty między rowerzystami i pasażerami (w tym zwłaszcza wychodzącymi zza wiaty) oraz poprawi warunki ruchu autobusów. Jezdnia ma w tym miejscu 11-12m i dwa pasy ruchu, nie ma więc żadnego uzasadnienia dla zatoki autobusowej,