Przejścia dla pieszych należy wyznaczać tam, gdzie są potrzebne, a nie tam, gdzie nie będą przeszkadzać ruchowi samochodów. W razie potrzeby można fizycznie uspokoić ruch.