Zbyt szeroką jezdnię i zbyt duży promień skrętu [zobacz >>>] można skorygować prostymi środkami niemal z dnia na dzień.