Leśna droga gospodarcza wyasfaltowana i przeznaczona do ruchu rowerów.