Transgraniczny przykład dobrej praktyki - nowa kładka pieszo-rowerowa Zelz -- Siedlec. Most, otwarty w 2008 r., ma 95 m długości i 4,5 m szerokości.