Oznakowanie poziome przebiegu szlaku - łatwe do wykonania, trudne do przeoczenia.