Miasto Rothenburg, Noeser Str. w ciągu drogi S127. Oznakowanie daje rowerzystom możliwość wyboru - kto mniej pewnie czuje się na drodze, może, zachowując należytą ostrożność, skorzystać z ciągu pieszego; pozostali pojadą jezdnią razem z samochodami.