Ścieżki powstały przez wyasfaltowanie dróg polnych i leśnych. Dlatego dopuszczony jest na nich ruch pojazdów gospodarczych - np. ciągników.