Dla wielu rowerzystów 10% podjazd jest już zbyt stromy.