Przed nami kolejny dzień na Szlaku Odry i Nysy. Dzięki doskonałej nawierzchni szlaku rowerowego dotrzemy dziś z Frankfurtu aż w okolice Cedyni, podróżując przez wschodnie rubieże powiatu Märkisch-Oderland w Brandenburgii. Teren ten (od Lebus na północ) znany jest jako Oderbruch - czyli, w swobodnym tłumaczeniu, Mokradło Odrzańskie.

Frankfurt - Lebus

Jeszcze raz droga krajowa nr 112, tym razem na odcinku Frankfurt - Lebus. Zakaz wyjazdu z drogi lokalnej na główną nie dotyczy rowerzystów.

Wzorcowe wykonanie zjazdu z drogi i jego przecięcia z drogą dla rowerów - to ciąg pieszo-rowerowy zachowuje ciągłość, nie zjazd.

Podmiejska droga rowerowa wykorzystywana jest zarówno turystycznie - jako element szlaku Odry i Nysy - jak i komunikacyjnie - do dojazdów do Frankfurtu.

Tabliczka pod znakiem STOP ostrzega wyjeżdżających z drogi bocznej o możliwości napotkania rowerzystów i konieczności rozejrzenia się w obie strony.

Aby nie poszerzać nasypu, ciąg pieszo-rowerowy nad doliną poprowadzono lekką estakadą. Jest to rozwiązanie podobne do zaprojektowanego dzięki staraniom ZM w rejonie Lasu Bielańskiego [zobacz >>>].

Malowane na zakrętach linie krawędziowe drogi rowerowej znakomicie ułatwiają jazdę rowerem po zmroku.

Zbliżenie na kładkę.

Lebus - Kostrzyń

Ponownie wał przeciwpowodziowy i ponownie dwujezdniowa droga rowerowa. Wczesnym rankiem można napotkać na niej różnych użytkowników, zarówno pieszych...

...jak i zroweryzowanych.

Aby nie było wątpliwości, teren międzywala obstawiono znakami zakazu wjazdu pojazdów silnikowych.

Choć w tym przypadku przypomina to pisanie na kubkach Uwaga! Kawa może być gorąca!

Kostrzyń - Hohenwutzen

Przykład oznakowania drogowskazowego. Nie jest idealne, ale warto zwrócić uwagę, że Niemcy nie wahają się wykorzystywać dobrej infrastruktury wielokrotnie, prowadząc w jednym korytarzu nawet 5 różnych szlaków rowerowych - od regionalnej pętli im. Theodora Fontane'a (TF) po szlaki narodowe (D-Route 3, D-Route 12). Szlak Odry i Nysy symbolizowany jest przez zielono-niebieski trójkącik.

Kolejny objazd remontowanego odcinka wałów. Oczywiście dobrze opisany i oznakowany.

Most kolejowy Bienenwerder - Siekierki na zlikwidowanej linii kolejowej Wriezen - Godków. W planach jest przebudowa tego mostu na pieszo-rowerowy.

Po swojej stronie Niemcy już zagospodarowali nasyp. Tabliczka Kein Winterdienst oznacza, że na tej trasie - jako bardziej lokalnej - nie jest zapewnione utrzymanie zimowe.