Aby nie było wątpliwości, teren międzywala obstawiono znakami zakazu wjazdu pojazdów silnikowych.