Kolejny objazd remontowanego odcinka wałów. Oczywiście dobrze opisany i oznakowany.