Po swojej stronie Niemcy już zagospodarowali nasyp. Tabliczka Kein Winterdienst oznacza, że na tej trasie - jako bardziej lokalnej - nie jest zapewnione utrzymanie zimowe.