Wzorcowe wykonanie zjazdu z drogi i jego przecięcia z drogą dla rowerów - to ciąg pieszo-rowerowy zachowuje ciągłość, nie zjazd.