Podmiejska droga rowerowa wykorzystywana jest zarówno turystycznie - jako element szlaku Odry i Nysy - jak i komunikacyjnie - do dojazdów do Frankfurtu.