Tabliczka pod znakiem STOP ostrzega wyjeżdżających z drogi bocznej o możliwości napotkania rowerzystów i konieczności rozejrzenia się w obie strony.