W Warszawie czysty populizm

Po poprzednim artykule dotyczącym sposobu odśnieżania Warszawy [zobacz >>>] pani rzecznik Zarządu Oczyszczania Miasta, Iwona Fryczyńska, w wywiadzie udzielonym Życiu Warszawy (Trzeba machać łopatą, 2010.12.21):

www.zyciewarszawy.pl/artykul/545808.html

stwierdziła, że:

Ten pomysł Zielonego Mazowsza to czysty populizm. Za pomocą zamiatarek nie da się odśnieżyć np. miejsc parkingowych czy kładek. Problematyczne jest także odśnieżanie chodników wtedy, gdy odbywa się na nich normalny ruch pieszy.

W Legionowie normalny ruch pieszy najwyraźniej nie występuje

Stwierdzeniem, że nie da się odśnieżać chodników, po których odbywa się normalny ruch pieszy, pani rzecznik zainspirowała mnie do nakręcenia filmu pokazującego, że obok pieszego może przejechać zamiatarka nie obrzucając go śniegiem:

Komentarze z Łodzi

Pewnie dalej mógłbym się bawić w wykazywanie oczywistej oczywistości, że białe jest białe, a czarne jest czarne (czy jakoś tak), gdyby nie komentarze pod moim filmem, z których dowiedziałem się m.in., że:

W Łodzi istnieje wskazanie, że prace te maja być wykonywane maksymalnym stopniu mechanicznie a nadto do przetargu wpisaliśmy ścisłe wymogi sprzętowe, czyli jakim sprzętem musi dysponować każda firma, jaka zamierza złożyć ofertę na tego rodzaju usługi.

[...] ta pani [Iwona Fryczyńska - przyp. red.] po prostu jest słaba technicznie i nie wie o czym mówi czy pisze. Jeśli jest to Zarząd Dróg to ciekaw jestem czy zdaje sobie sprawę ilu ludzi trzeba by było zatrudnić do odśnieżania wszystkich chodników czy ścieżek rowerowych czy parkingów placów w pasach dróg publicznych? W Łodzi mamy około 1300 km dróg utwardzonych i około 2 mln m2 powierzchni utwardzonych poza jezdniami w pasach dróg publicznych. Warszawa jest znacznie większa wiec widzę totalny brak wiedzy merytorycznej.

Ze sprzętem używanym do utrzymania czystości w Łodzi można zapoznać się na YouTube na kanale użytkownika przemopomoze:

www.youtube.com/user/przemopomoze

Co mówi łódzki BIP?

W Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi:

www.zdit.uml.lodz.pl/?str=46&id=941

można zapoznać się z poniższą informacją:

Na potrzeby letniego i zimowego utrzymania dróg, Łódź podzielona jest na trzynaście rejonów. Zarząd Dróg i Transportu podpisał umowy z sześcioma firmami, które przez następne trzy lata będą odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości w swoich strefach. Gospodarze trzynastu rejonów łódzkich to firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Zakład Drogownictwa i Inżynierii, Artmar, Jacek Parzynowski, Gnom oraz Lambdar.

Podstawowe zalety rozwiązania zastosowanego w Łodzi to:

- kilkuletni okres obowiązywania umowy,

- podział miasta na obszary odśnieżane przez jednego podwykonawcę (a nie jak w Warszawie, gdzie każdy zarządca terenu odpowiada za podlegający mu teren),

- nastawienie na odśnieżanie wykonywane w maksymalnym stopniu mechanicznie.

Powyższe zasady są dokładnym przeciwieństwem sposobu, w jaki zorganizowane jest utrzymanie czystości w Warszawie. [zobacz >>>]