Gdańscy drogowcy, czerpiąc wzór ze Szwecji, nie zapominają o tych, którzy korzystają z roweru również w zimie. Antoni Szczyt, wicedyrektor wydziału gospodarki komunalnej, koordynujący rozwój infrastruktury rowerowej w Gdańsku, zapowiedział, że wybrane drogi dla rowerów bedą przejezdne nawet podczas opadów śniegu.

Po ścieżkach jeździć ma specjalna, mniejsza od normalnych pługów, maszyna do odśnieżania. Ze względu na solidną podbudowę większości gdańskich dróg dla rowerów, nawierzchnia może wytrzymać nacisk takiej maszyny. Jest to jeszcze jeden argument za budowaniem dróg dla rowerów asfaltowych na podbudowie z kruszywa - tandetne ścieżki z kostki betonowej na podsypce piaskowej są słabsze i wymagają kosztownego odśnieżania ręcznego.