Do: Janusz Galas, Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Dotyczy: projektu skrzyżowania Okopowa / Towarowa / Al. Solidarności

Wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w projekcie skrzyżowania Okopowa / Towarowa / Al. Solidarności, modernizowanego w ramach rozbudowy trasy tramwajowej W-Z:

1. Wyznaczenie przejazdów dla rowerów przez wszystkie wloty skrzyżowania. Modernizacja skrzyżowania bez uwzględnienia planowanych dróg dla rowerów, wymagająca późniejszego przesuwania peronów przystankowych i sygnalizacji, byłaby niegospodarnością.

2. Przeniesienie latarni poza rejon przejść dla pieszych.

3. Przybliżenie przejść dla pieszych na zachodnim i południowym wlotach bliżej środka skrzyżowania. Zaproponowane na rysunku odsunięcie przejść jest niekorzystne zarówno dla pieszych (dłuższe drogi przejścia między przystankami) jak i dla pojazdów (dłuższy cykl świateł). Jeśli przyczyną takiego odsunięcia jest lokalizacja zwrotnicy, można zastosować zwrotnicę wcześnie i splot torów w rejonie przejścia dla pieszych (wszystkie przystanki są za skrzyżowaniem).

4. Rozważenie likwidacji zatok przystankowych na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu zatrzymują się wyłącznie autobusy komunikacji nocnej (do tego wyłącznie na żądanie), w godzinach w których nie ma problemu z płynnością ruchu. Jednocześnie w dzień, kiedy ruch jest duży, zatoki te – jako otwarte – wydłużają drogi i czasy dojść pieszych.

5. Rozważenie likwidacji wydzielonych jezdni do prawoskrętu. Szczególnie w relacjach E->N i W->S są one bardzo słabo wykorzystywane ze względu na istnienie dogodniejszych skrótów (Leszno, Wolska). Wprowadzenie sygnalizacji na przejściu przez prawoskręt będzie sporym utrudnieniem dla pieszych, a ze względu na niewielki ruch - będzie także przyzwyczajać do przechodzenia na czerwonym świetle. W przypadku pozostawienia wydzielonych jezdni, sygnalizacja na nich powinna dawać bardzo krótkie sygnały zielone dla samochodów, tak by nie zmuszać pieszych do długiego oczekiwania na wysepce.

6. W rejonie przystanku tramwajowego po północnej stronie skrzyżowania - utwardzenie przedeptanego skrótu do przystanku od strony wschodniej.