2016.06.17: Okopowa - Towarowa

ZM-16-0686-01-AB

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Nawiązując do wyłożonego do konsultacji projektu budowy drogi dla rowerów w ciągu ulic Okopowa - Towarowa, zgłaszamy następujące uwagi:

Okopowa (rondo Radosława - Leszno)

1. Należy doprojektować drogę dla rowerów po zachodniej stronie Okopowej na odcinku rondo Zgrupowania Radosław - Powązkowska i komplet przejazdów na skrzyżowaniu Okopowa / Powązkowska. W obecnej postaci nie ma żadnej możliwości wjazdu z projektowanej drogi dla rowerów w ul. Powązkowską. Nie można nawet ustawić się na wlocie ul. Dzikiej, żeby przejechać Okopową, bo na wlocie obowiązuje nakaz skrętu w prawo. W SW narożniku skrzyżowania miejsce na przejazdy można uzyskać likwidując nadmiarowy trzeci pas ruchu w kierunku południowym (kończy się kilkaset metrów dalej).

2. Na odcinku Powązkowska - Stawki, miejsce na drogę dla rowerów po zachodniej stronie jezdni można wygospodarować kosztem zbędnego, „ślepego” trzeciego pasa ruchu (jezdnia na dalszym odcinku ma przekrój dwóch pasów). Umożliwi to obsługę m.in. obiektów uczelni i nowej zabudowy mieszkalnej po zachodniej stronie ulicy.

3. Należy zwęzić wlot ul. Dzikiej. Dwupasowa jezdnia o szerokości 12 m prowokuje do nielegalnych i niebezpiecznych zachowań (np. omijanie pojazdu, który skręcając w prawo zatrzymał się przed przejściem dla pieszych).

4. Należy zabudować powierzchnie wyłączoną z ruchu na skrzyżowaniu z ul. Stawki (zwęzić wylot do jednego pasa ruchu).

5. Wskazane byłoby doprojektowanie łącznika do ślepego zakończenia ul. Niskiej (działki miejskie, acz zagrodzone).

6. Należy zmniejszyć odsunięcie i odgięcie drogi dla rowerów w rejonie zjazdu do CH Klif. Projekt odtwarza stan istniejący, który nie jest ani bezpieczny, ani wygodny. Można skorygować sam zjazd, tak by był bardziej pod kątem prostym. Ponieważ zjazd ma wydzielony pas do skrętu w prawo, można też przysunąć drogę dla rowerów do samej jezdni, tak by rowerzysta był widoczny w lusterku.

7. Należy zwęzić wlot ul. Dzielnej do 5,5 m. Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych należy zaprojektować jako wyniesione.

Kercelak (Leszno - Chłodna)

8. Należy zwęzić wylot ul. Leszno w stronę centrum do jednego pasa ruchu (lewy pas od strony Górczewskiej przeznaczyć tylko do skrętu w lewo w Okopową). Obecnie nie zgadza się liczba pasów przed i za skrzyżowaniem, co czyni projekt niezgodny z prawem. Odzyskaną przestrzeń można wykorzystać do poszerzenia chodnika i budowy azylu dla pieszych.

9. W przypadku potrzeby prac na jezdni do skrętu w prawo z al. Solidarności (np. postawienia sygnalizacji), lepszym wyjściem byłoby całkowite przeprojektowanie tego narożnika (np. zlikwidowanie jezdni do skrętu w prawo i wprowadzenie zakazu prawoskrętu – relacja ta jest obsługiwana przez ul. Leszno).

10. Należy ograniczyć szerokość wylotu al. Solidarności w kierunku centrum do dwóch pasów ruchu (wydzielając na wlocie zachodnim pas do skrętu w lewo w Okopową). W wersji minimum, należy zabudować zatokę na przystanku autobusowym na wylocie al. Solidarności w kierunku centrum. Za skrzyżowaniem i tak zaczyna się buspas, a pozwoli to skrócić czasy ewakuacji i powiększyć obszar akumulacji dla pieszych i rowerzystów.

11. Należy doprojektować kawałek chodnika w SE narożniku skrzyżowania z al. Solidarności tak, by piesi idący wzdłuż Towarowej nie musieli dwukrotnie przecinać drogi dla rowerów.

12. Należy doprojektować drogę dla rowerów po zachodniej stronie Okopowej na odcinku Leszno - al. Solidarności i brakujące przejazdy dla rowerzystów. Dla rowerzystów jadących w relacji Leszno - Towarowa lub Leszno - Ogrodowa zaprojektowany przebieg oznacza znaczne nadłożenie drogi i ryzyko dodatkowego zatrzymania na światłach (ze względu na znaczne rozsunięcie jezdni Okopowej na skrzyżowaniu z ul. Leszno).

13. Wskazane byłoby skrócenie Ogrodowej o ok. 5 m, bo dokładnie tam, gdzie włącza się DDR, stoją 2 samochody.

14. Oprócz łącznika do Ogrodowej wskazany byłby łącznik do drogi serwisowej po południowej stronie al. Solidarności po zachodniej stronie skrzyżowania.

15. Należy zabudować powierzchnię wyłączoną z ruchu na wylocie ul. Chłodnej w stronę centrum (dostosowanie szerokości jezdni do liczby pasów ruchu).

Towarowa (Chłodna - plac Zawiszy)

16. Należy zwęzić wlot ul. Kotlarskiej do 5 m (zjazd), zmniejszyć promienie łuków na wlocie.

17. Na rondzie Daszyńskiego należy zwęzić oba wyloty ulicy Towarowej do 3 pasów ruchu, wylot ulicy Prostej w kierunku centrum - do 2 pasów ruchu.

18. Należy zwęzić wlot ul. Srebrnej do 5,5 m (najlepiej jednostronnie od strony północnej, ze względu na ograniczenie widoczności po tej stronie), wyprostować wlot.

19. Należy uwzględnić w projekcie trasę rowerową po zachodniej stronie Towarowej na odcinku Kolejowa-plac Zawiszy. Bez zwężenia jezdni prawdopodobnie konieczne będzie poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego w podcieniach poczty, niemniej uwzględnienie przebiegu drogi rowerowej jest konieczne, by zapewnić wygospodarowanie odpowiedniej ilości miejsca w ramach inwestycji planowanych przez PKP.

20. Północna jezdnia na wiadukcie nad torami kolejowymi powinna zostać zwężona do przekroju odpowiadającego liczbie pasów ruchu na wylocie ze skrzyżowania (2). Pozwoli to na wydzielenie DDR bez zwężania chodnika, oraz przeniesienie postojów taksówek i autobusów na jezdnię. Przewidziane w projekcie rozwiązanie nadmiernie zwęża chodnik w rejonie intensywnego ruchu pieszego. Normalizacja przekroju jezdni pozwoli też na skrócenie czasu ewakuacji pieszych, usprawniając pracę sygnalizacji.

21. Wskazane byłoby uwzględnienie przejazdu przez północne ramię placu Zawiszy jako połączenie projektowanej (planowanej do realizacji w 2016 r.) DDR wzdłuż Al. Jerozolimskich na zachód od Pl. Zawiszy i DDR wzdłuż Towarowej.