Pismo do ZDM

Do: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Dotyczy: zmiany organizacji ruchu w związku z wygrodzeniem chodnika na ul. Okopowej od strony Cmentarza Powązkowskiego

Szanowni Państwo

Od około półtora roku chodnik na ul. Okopowej wzdłuż murów Cmentarza Powązkowskiego, na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Spokojnej, jest wygrodzony i obowiązuje tam zakaz ruchu pieszych [zobacz >>>].

Obecny stan w sposób rażący dyskryminuje pieszych i zmusza ich do znacznego nadkładania drogi. O tej porze roku problem ten staje się szczególnie uciążliwy, bowiem dla pieszych każde dodatkowe kilkaset metrów oznacza kilkanaście minut marszu w chłodzie. W efekcie większość pieszych pokonuje ten odcinek wzdłuż jezdni w warunkach urągających zasadom bezpieczeństwa.

W czerwcu br. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił, że został wykonany (...) projekt organizacji ruchu, który wpisuje się w postulaty Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu przewidujący wygrodzenie części jezdni barierami betonowymi w celu umożliwienia poruszania się pieszym po jezdni w sposób bezpieczny [zobacz >>>].

Z ulgą i zadowoleniem odebrałem tę wiadomość w nadziei na szybkie rozwiązanie problemu. Niestety od czerwca upłynęło kilka miesięcy i organizacja ruchu nie uległa zmianie. Zamiast tego tydzień temu zauważyłem w tym miejscu patrol Straży Miejskiej wlepiający pieszym mandaty.

Nowoczesne miasto zamiast stosować wobec pieszych represje powinno stworzyć im warunki do szybkiej i bezpiecznej komunikacji.

Dlatego też zwracam się z wnioskiem o pilne wprowadzenie zapowiadanych zmian.

Na podstawie art. 39 §1 p. 1 KPA proszę o odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z poważaniem

Wojciech Korczak

Do wiadomości:

1.       Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

2.       Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Od redakcji

W piśmie z 15 V 2014 r. [zobacz >>>] z-ca dyrektora ZDM Mirosław Kazubek zapewnił, że Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu organizacji przez zarządzającego ruchem projekt ten zostanie niezwłocznie wdrożony przez Zarząd Dróg Miejskich. Czy Inżynier Ruchu odmówił zatwierdzenia projektu? Czy dyr. Kazubek znów rzuca słowa na wiatr?