Cel i zakres pomiaru

Pomiary ruchu rowerowego prowadzone były w Olsztynie w okresie od 12 maja do 16 sierpnia 2009 r. Dane dla dni powszednich pozyskiwane były we wtorki, środy i czwartki, dla weekendów - w niedziele.

Pomiar przeprowadzono w 75 punktach w dzień powszedni i w 65 punktach w niedzielę. W miarę możliwości wybierano punkty kanalizujące potencjalny ruch rowerowy - na skrzyżowaniach, wiaduktach, mostach, w tunelach. Dobór punktów zróżnicowano w zależności od rodzaju pomiaru - w dzień powszedni punkty rozmieszczono znacznie gęściej w Śródmieściu i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, w niedziele - w Lesie Miejskim, wokół Jeziora Krzywego i na trasach umożliwiających wyjazd poza miasto.

W każdym z punktów pomiar prowadzono co najmniej raz przez pół godziny w godzinach szczytowego natężenia ruchu rowerowego, wytypowanych na podstawie wyników omówionych wcześniej pomiarów całodobowych [zobacz >>>]. W przypadkach wątpliwych (np. dużych różnic pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi) pomiar był powtarzany, w miarę możliwości o innej porze dnia. Wynik był obliczany jako średnia ważona z pomiarów dla danego punktu i przeskalowany do godziny maksymalnego natężenia ruchu.

Przykład - na placu Roosevelta pomiar przeprowadzono dwukrotnie:

- 14.05.2009 w godz. 16:40 - 17:10 (zgodnie z wykresem dla dnia powszedniego natężenie ruchu rowerowego powinno wynosić w tych godzinach 99% maksymalnego),

- 21.05.2009 w godz. 12:00 - 12:30 (54%).

Aby uzyskać wartość maksymalnego natężenia godzinowego (MGRP), zmierzone w obu pomiarach wartości zsumowano, a następnie podzielono przez 1,53 (99% +54%) i pomnożono przez 2 (ze względu na półgodzinne czasy obu pomiarów).

Wyniki

Mapa łącznie dla dnia powszedniego i niedzieli: PDF, 176 kB

Ruch rowerowy w dni powszednie

Mapa: PDF, 128 kB

Do ulic o największym natężeniu ruchu rowerowego w dni powszednie należą:

Ulica odcinek MGRP
Limanowskiego rondo Bema - Jagiellońska 31 - 90
Sikorskiego Pstrowskiego - Wilczyńskiego 39 - 75
Tuwima Oczapowskiego - Wawrzyczka 45 - 75
Wilczyńskiego Bartąska - Jarocka 52 - 66
Al. WP 1 Maja - Jagiellońska 36 - 65
Synów Pułku Sikorskiego - Krasickiego 36 - 62
Piłsudskiego 1 Maja - Kopernika 39 - 57
Bałtycka Szarych Szeregów - Jeziorna 43 - 53
Wyszyńskiego Piłsudskiego - Pstrowskiego 23 - 51
Pstrowskiego Sikorskiego - Synów Pułku 39 - 48
Warszawska Tuwima - Obrońców Tobruku 40 - 46
Dąbrowszczaków Piłsudskiego - Partyzantów 32 - 41

Ruch rowerowy w dni powszednie jest największy na głównych ulicach prowadzących do centrum, takich jak Limanowskiego, Sikorskiego, al. Wojska Polskiego, Pstrowskiego czy Warszawska. Ważną relacją są też dojazdy do Kortowa (ul. Tuwima) oraz ruch w ścisłym śródmieściu (Piłsudskiego, Dąbrowszczaków). Wśród ulic o największym natężeniu ruchu znalazła się także ul. Wilczyńskiego, pełniąca funkcje głównej osi komunikacyjnej Jarot.

Wyniki pomiaru wskazują na bardzo utrudniony przejazd rowerem przez obszar śródmiejski. Analizując mapę potoków ruchu dla dnia powszedniego można zauważyć, że Olsztyn dla ruchu rowerowego dzieli się na dwa rozdzielne obszary:

- północny, obejmujący Zatorze i Śródmieście;

- południowy, obejmujący Kortowo, Nagórki, Jaroty i Pieczewo.

Pomiędzy tymi obszarami ruch rowerowy jest znacznie mniejszy niż wewnątrz nich. Wynika to raczej z braku jakiegokolwiek dogodnego powiązania rowerowego pomiędzy północną a południową cześcią miasta niż z braku potrzeby dojazdu np. z Jarot do Śródmieścia.

W dni powszednie ruch rowerowy w osiedlach o zabudowie jednorodzinnej, takich jak Dajtki czy Likusy, jest istotnie mniejszy niż w obszarach o zabudowie wielorodzinnej (Jaroty, Nagórki, a nawet Zatorze).

Ruch rowerowy w weekend

Mapa: PDF, 117 kB

Do ulic o największym natężeniu ruchu rowerowego w weekend należą:

Ulica odcinek MGRP
Sielska Schumanna - Stara Sielska 58 - 134
Grunwaldzka Prosta - Schumanna 40 - 107
Al. WP Dąbrowskiego - Sportowa 43 - 93
Jeziorna Sielska - Bałtycka 70 - 91
Armii Krajowej Sielska - Warszawska 60 - 88
Bałtycka Szarych Szeregów - Szpakowa 47 - 79
Sikorskiego Pstrowskiego - Wilczyńskiego 45 - 73
Kubusia Puchatka Witosa - granica miasta 54 - 69
Schumanna Sielska - Bałtycka 56 - 68
Limanowskiego rondo Bema - Jagiellońska 25 - 65
Obrońców Tobruku Warszawska - Sikorskiego 42 - 58
Warszawska Tuwima - Obrońców Tobruku 28 - 55
Pstrowskiego Sikorskiego - Plażowa 33 - 45

W weekendy ruch rowerowy wyraźnie bardziej niż w dni powszednie ciąży na zachód. Jest to zapewne związane z lokalizacją najbardziej atrakcyjnych jezior (Długie, Krzywe), albo faktem że rowerzyści ,,niedzielni'' są znacznie bardziej uzależnieni od ścieżek rowerowych. Duży ruch pojawia się tam przede wszystkim tam, gdzie istnieją dłuższe ciągi ścieżek rowerowych (Sielska, Bałtycka) oraz na trasach dojazdowych do nich z dużych osiedli mieszkaniowych (np. Grunwaldzka, Armii Krajowej).

Miejscowo duży ruch występuje również na odcinkach ulic kanalizujących ruch z osiedli mieszkaniowych w tereny rekreacyjne - np. w al. Wojska Polskiego w rejonie ul. Sybiraków, w ul. Kubusia Puchatka (ogródki działkowe), w ul. Bartąskiej (kierunek Bartąg, Ruś).

Należy zwrócić uwagę, że penetracja większych obszarów rekreacyjnych ogranicza się w zasadzie tylko do obszarów najłatwiej dostępnych na rowerze. Na przykład na trasie wokół jeziora Krzywego w rejonie ul. Jeziornej ruch rowerowy jest nawet kilkanaście razy większy niż na najbardziej odległym od centrum odcinku pomiędzy Łupstychem a Gutkowem. Podobnie w Lesie Miejskim - większość ruchu ogranicza się do obszaru ograniczonego od północy ul. Sportową i Mostem Smętka. Ruch rowerowy nad Wadągiem czy ul. Turystyczną jest znikomy, co może wiązać się z licznymi trudnościami i przeszkodami jakie trzeba pokonać, by dotrzeć w północne rejony Lasu Miejskiego (kiepska nawierzchnia, znaczne przewyższenia).