Próżno jednak szukać na drugim końcu Oksywskiej tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów" pod znakiem D-4a „droga bez przejazdu". Kiedy doczekamy się pełnoprawnego traktowania ruchu rowerowego i całościowej dbałości o jego warunki?