Łącznik przedłużający ul. Opatowską płynnie przechodzi w drogę rowerową wzdłuż ul. Zabłocińskiej. Trudno znaleźć wyjaśnienie dla znaku B-2 na tym wlocie, który obowiązuje również rowerzystów. Gdyby chodziło o przeciwdziałanie wjazdowi samochodów, wystarczyłby znak C-13, choć fizycznej blokady także nie powinno zabraknąć. Czyżby intencją zarządcy drogi było uniemożliwienie cyklistom wjazdu na drogę rowerową?