Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów

Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opublikowana została nowa opinia techniczna pt. Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów. Opinia omawia krótko najczęstsze błędy oraz zasady poprawnego projektowania zjazdów publicznych i indywidualnych z drogi do przyległej nieruchomości przecinających drogę dla rowerów lub drogę dla rowerów i pieszych. Zwraca uwagę, że sposób wykonania zjazdu ma znaczenie nie tylko dla wygody przejazdu rowerzystów, ale także dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Główną rekomendacją, uzupełnioną zdjęciami i rysunkami rozwiązań wzorcowych, jest zachowanie niwelety i nawierzchni drogi dla rowerów na przecięciu ze zjazdem, co podkreśla wynikające z prawa o ruchu drogowym pierwszeństwo rowerzysty w tym miejscu.

Dotyczy to także zjazdów publicznych.

Pobierz opracowanie

Pełna treść opracowania dostępna jest na stronie GDDKiA:

www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/Zjazdy%20a%20DDR.pdf

Kopia lokalna: PDF, 439 kB