Od 1 czerwca w województwie opolskim pojawi się kilka nowych pociągów.

W dni nauki szkolnej pojedzie pociąg Zawadzkie 14:45 - Fosowskie i wróci po 15-ej z powrotem po skomunikowaniu z pociągiem z Opola. Kurs uruchomiony na wnioski uczniów, którzy obecnie do szkoly w Zawadzkim jadą pociageim w jedną strone rano.

W dni robocze pojedzie z Brzegu o 5:53 pociąg do Opola na 6:31, pojawi się od dawno wnioskowane połączenie o 22:48 z Opola do Brzegu.

Zostanie "odtajniony" pociąg służbowy z Biskupic do Opola - przyjedzie do Opola ok. 18.

Poprawi się oferta na linii Kluczbork - Opole: pociąg o 14:30 z Kluczborka i 15:30 z Opola pojedzie w dni robocze, codziennie uruchomiona zostanie nowa para o 17:30 z Opola i 16;30 z Kluczborka, zostanie wprowadzony postój na Opole Gosławice dla wszystkich pociągów.

Kilka pociągów nie będzie kursowało w dni wolne od pracy i wakacje, tam gdzie obecnie w dni wolne kursują co godzinę i wożą po 20-40 osób np. Opole 14:15 - Kędzierzyn zostanie tylko w dni robocze. Dla porównania - ten sam kurs w dni robocze wozi ok. 300 osób.

Wprowadzone zmiany, mimo uruchomienia kilku nowych pociągów, zmniejszą koszty prowadzenia przewozów. Np. kurs z Brzegu o 5:23 na 6:01 do Opola pojedzie na 1 EN57 zamiast obecnych 2 EZT.